Pentiaqs personal har lång erfarenhet av att utföra fältmätningar och laboratorieanalyser med inriktning på ventilation, energi och mikromiljö. Företaget har av historiska skäl en nära relation till nuvarande Akademin för Teknik och Miljö vid Högskolan i Gävle.


Ordinarie personal som sköter den dagliga verksamheten:

Mikael Björling, Tekn. Dr. Fysikalisk kemi Docent

 

Rådgivande personal som deltar i forsknings- och utvecklingsfrågor, ekonomi m.m.:

Anita Eliasson, Laboratorieingenjör

Hans Stymne, Prof.emer. inneklimatteknik

 

Övrig personal:

Jon Björling, Studerande

Tove Björling, Studerande