Pentiaqs personal har lång erfarenhet av att utföra fältmätningar och laboratorieanalyser med inriktning på ventilation, energi och mikromiljö. Företaget har av historiska skäl en nära relation till nuvarande Akademin för Teknik och Miljö vid Högskolan i Gävle.


Ordinarie personal som sköter den dagliga verksamheten:

Mikael Björling, Tekn. Dr. Fysikalisk kemi Docent

  

Övrig personal:
Erik Björling, Studerande

Jon Björling, Studerande

Tove Björling, Studerande