Välkommen till Pentiaq AB, ett företag med forskningsanknytning inom områdena luftkvalitet, ventilation och energihushållning. Pentiaq erbjuder ett brett spektrum av mätningar och analyser inom områdena inneklimat och energi:


• Ventilation och luftflöden
• Luftfördelning
• Fukt i luft och byggnadsmaterial
• Inomhustemperatur
• Energiförbrukning

Pentiaq utvecklar mättekniker och åtar sig även uppdrag av utredningskaraktär inom sina verksamhetsområden. Pentiaqs specialitet är ventilationsmätning med patenterade spårgasmetoder. Luftflöden mellan olika delar av en byggnad kan även kartläggas. Tillämpningar på det senare inkluderar lufttransport mellan korridor och anslutande rum, mellan krypgrund och boendeytor, lufttäthet, etc.


Passiv spårgasteknik används för att mäta ventilationens fördelning och det totala ventilationsflödet i olika typer av byggnader, såsom småhus, lägenheter i flerfamiljshus, kontor, skolor, kyrkor, industrilokaler, etc. Pentiaq har kontroll över hela kedjan från preparering av spårgaskällor till analys av provtagare och annan mätutrustning som suttit ute i fält. Pentiaq utför analyserna bl a med en för ändamålet specialbyggd gaskromatograf.