Pentiaq AB bildades 1994 i samband med nedläggningen av Statens institut för byggnadsforskning (SIB) i Gävle. Pentiaq har sedan bildandet utvecklats till ett företag med stark forskningsanknytning, både i Sverige och utomlands. Företaget övergick i ny regi 2012, men det gamla gardet kvarstår som rådgivande i en övergångsperiod.